Klammeraffe | De mooiste Duitse woorden | Julia Peine Deutsch Coach | Utrecht | Leidsche Rijn

Klammeraffe

der Klammeraffe

die Klammeraffen

Slingerapen zijn natuurlijk leuke dieren maar in het Duits heet het @ ook Klammeraffe. Leuk, toch? Je kunt gewoon ook at-Zeichen zeggen maar Klammeraffe klinkt veel mooier.

Maar wist je ook dat het @-teken al lang bestaat?

We associëren ermee natuurlijk e-mails of social media. Maar het is geen nieuw symbool. De oersprong van het @ is onduidelijk maar het zou een fusie van de letteren a en d kunnen zijn, afkomstig van het Latijnse woord ad (toe, aan, bij). Of een ligatuur van het Franse à.

Zeker is dat het in verschillende culturen en talen al vroeg werd gebruikt maar verschillende betekenissen had. In Italië in het zestiende eeuw werd het bijvoorbeeld als commerciële eenheidsaanduiding gebruikt. In Griekenland was het de afkorting voor amphora (kruik), een maateenheid. Ook in Nederland was het @-teken al in de vijftiende en zestiende eeuw in gebruik. Bijvoorbeeld als afkorting voor anno. En in de negentiende eeuw had het @ de betekenis tegen de prijs van. Zo kwam het @-teken dan ook op de schrijfmachines en later op het toetsenbord van de computer.

#mooisteDuitsewoorden