Privacyverklaring Julia Peine | Deutsch Coach 

 

Inleidende bepalingen 

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Julia Peine | Deutsch Coach aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Julia Peine I Deutsch Coach is statutair gevestigd te Utrecht, aan het Cuypersplantsoen 56 (3544 LJ), staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65050002 en draagt de naam Julia Peine | Deutsch Coach. Julia Peine | Deutsch Coachis per e-mail te bereiken viainfo@juliapeine.eu en telefonisch via 06-45947508.  

 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Julia Peine | Deutsch Coach omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Julia Peine | Deutsch Coach aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.  

 

Julia Peine | Deutsch Coach behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 5 mei 2018.  

 

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens 

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met Julia Peine I Deutsch Coach een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden gebruikt voor het aanbieden van een passende coaching Duits en het opstellen van een overeenkomst. Bij het contactformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Het e-mailadres is nodig voor het opnemen van contact, maar wordt ook gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn. De persoonsgegevens worden voor een termijn van 7 jaren bewaard 

 

Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: uw toestemming en de noodzakelijkheid voor het uitvoeren van de overeenkomst.

 

Persoonsgegevens die fysiek worden verzameld 

Julia Peine | Deutsch Coach verzamelt tevens persoonsgegevens welke fysiek van u worden verkregen tijdens een ontmoeting. Dit betreft de volgende gegevens: naam, geslacht, nationaliteit, opleidingsniveau, adres, telefoonnummer, e-mailadres en Skypenaam. Middels het verstrekken van deze gegevens gaat u tevens akkoord met deze privacyverklaring. Aan het verzamelen van deze persoonsgegevens liggen de zelfde rechtsgronden ten grondslag die zijn genoemd onder de bovenstaande alinea.  

 

Cookies    

Julia Peine | Deutsch Coach maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Julia Peine | Deutsch Coach bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.  Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Julia Peine | Deutsch Coach om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.  

 

Verwijzing naar andere websites 

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. 

 

Doorgifte aan verwerkers en derden 

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Julia Peine I Deutsch Coach zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de website van Julia Peine | Deutsch Coach verzorgt. Julia Peine | Deutsch Coach deelt in ieder geval uw persoonsgegevens met Active Campaign, Lead pages en Google Analytics.De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Julia Peine | Deutsch Coach.

 

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Julia Peine I Deutsch Coach op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. 

 

Beveiliging 

Julia Peine | Deutsch Coach heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden

  

Uw privacyrechten 

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u een account aanmaakt op onze website, kunt u zelf de door u verstrekte gegevens inzien en wijzigen. Tevens kunt u een e-mail zenden aan info@juliapeine.eu.

 

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@juliapeine.eu.  

 

Indien u een klacht wil indienen over Julia Peine | Deutsch Coach met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).  

 

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@juliapeine.eu.

Disclaimer Julia Peine | Deutsch Coach

Julia Peine | Deutsch Coach, met KvK-nummer 65050002, wil u hartelijk welkom heten op www.juliapeine.eu. Door deze website te gebruiken stemt u met deze disclaimer in. Julia Peine | Deutsch Coach kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door Julia Peine | Deutsch Coach zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. Julia Peine | Deutsch Coach zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van producten of diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn.

Julia Peine | Deutsch Coach is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door Julia Peine | Deutsch Coach verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en Julia Peine | Deutsch Coach tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort Julia Peine | Deutsch Coach dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar info@juliapeine.eu.

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van Julia Peine | Deutsch Coach of die van licentiegevers. Julia Peine | Deutsch Coach behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via info@juliapeine.eu aanvragen.

Mocht het zo zijn dat Julia Peine | Deutsch Coach per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het Julia Peine | Deutsch Coach weten via info@juliapeine.eu Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat Julia Peine | Deutsch Coach verplicht is tot enige schadevergoeding.