Kinkerlitzchen | De mooiste Duitse woorden | Julia Peine Deutsch Coach | Utrecht | Leidsche Rijn

Kinkerlitzchen

die Kinkerlitzchen

(Pluralwort / meervoud)

Mit solchen Kinkerlitzchen gibt sie sich nicht ab.

Lass doch die Kinkerlitzchen!

Ich rege mich nicht mehr über Kinkerlitzchen auf.

Was für Kinkerlitzchen.

Das sind ja Kinkerlitzchen.

Mach keine Kinkerlitzchen.

Als het om het verzinnen van nieuwe woorden gaat dan is de volksmond zeker een sprankelende bron. Kinkerlitzchen hoort hier natuurlijk ook bij een heeft meerdere betekenissen:

  1. (onbetekenende) kleinigheid, nietigheid
  2. nutteloze dingen; waardeloze sieraden
  3. flauwe kul; dom gedrag dat iemand irriteert

Hoe is het woord ontstaan?

In het zeventiende eeuw moesten de hugenoten uit Frankrijk vluchten. Ze konden zich in de protestantse delen van Duitsland vestigen. Sommige openden een ijzerwinkel, wat in het Frans quincaille genoemd werd. De volksmond maakte ervan Kinkerlitzchen door het aanhangen van de lettergreep -litz en de verkleinvorm -chen.

Al snel werd het woord Kinkerlitzchen een uitdrukking voor waardeloze sieraden. In de omgangstaal gebruikt men het woord  Kinkerlitzchen  devaluerend voor een product of ding wat onbenullig, nietig, onnodig of zelfs onzinnig is. Vaak is dan niet het hele product bedoeld maar een onnodig onderdeel hiervan. Dat kan een onderdeel van een auto zijn of een eigenschap van een software programma. Naast deze betekenissen wordt Kinkerlitzchen ook gebruikt in verband met gekke gedachten of dwaasheid.

En ook kleinigheden die wel nodig zijn maar niet veel kosten, worden afgedaan als Kinkerlitzchen om op de belangrijke dingen te kunnen focussen.

#mooisteDuitsewoorden