Amtsschimmel | De mooiste Duitse woorden | Julia Peine Deutsch Coach | Utrecht | Leidsche Rijn

Amtsschimmel

der Amtsschimmel

Amtsschimmel is een kritische term voor een overmaat aan ambtenarij of bureaucratie. Dus een overdreven en exact handhaven van de regels. Het woord is sinds het 19de eeuw te vinden en wordt gebruikt als uitdrukking. Voorbeelden zijn: den Amtsschimmel reiten (dat betekent dat iemand zich weer heel bureaucratisch gedraagt) en der Amtsschimmel wiehert / trabt / braucht wieder Futter (in de zin dat de bureaucratie domineert).

Waar dat woord vandaan komt is omstreden. Er worden drie mogelijkheden genoemd:

  1. Het zou een herleiding kunnen zijn van Simile (Latijns similis = similair) wat in de Oostenrijkse monarchie een modelformulier was waarmee ambtenaren sneller en steeds op de zelfde manier een verzoek konden bewerken. Ambtenaren die zo een formulier gebruikten werden Similreiter genoemd. De volksmond maakte ervan Schimmelreiter en later dan Amtsschimmel.
  2. Auf dem obrigkeitlichen Schimmel herumreiten was een uitdrukking in Switzerland waar officiële akten in het 19de eeuw van ambtenaren te paard werden bezorgd.
  3. Het zou ook een benoeming van de schimmel op oude akten of van het stof op de oude akten die op schimmel lijkt kunnen zijn.

#mooisteDuitsewoorden